Compactor

  • Compactor

    Compactor

    Vibracioni hidraulični kompaktor je vrsta pomoćnog radnog uređaja građevinskih mašina, koji se koristi u putnim, komunalnim, telekomunikacionim, gasnim, vodovodnim, železničkim i drugim odeljenjima za zbijanje inženjerskih temelja i zasipanja rovova.Uglavnom je pogodan za sabijanje materijala sa niskim prianjanjem i trenjem između čestica, kao što su riječni pijesak, šljunak i asfalt.Debljina vibrirajućeg nabijajućeg sloja je velika, a stepen zbijenosti može zadovoljiti zahtjeve temelja visokog kvaliteta kao što su brzi putevi.