Kultura kompanije

Kompanijski duh: ustrajati, težiti savršenstvu, stalno nadmašiti

Vizija kompanije: biti vodeći proizvođač opreme za bagere

Cilj: Postati vodeći proizvođač hidrauličnih čekića za lomljenje

Poslovna filozofija: zasnovana na integritetu, inovacija kao duša

Politika kvaliteta: pedantna, usavršavajte se, pružajte kupcima kvalitetne proizvode i zadovoljavajuće usluge, tako da se sistem upravljanja kvalitetom preduzeća kontinuirano unapređuje.