Kultura kompanije

Duh kompanije: ustrajte, težite savršenstvu, neprestano nadmašujte

Vizija kompanije: biti vodeći proizvođač opreme za bagere

Cilj: Postati vodeći proizvođač čekića za hidrauličko lomljenje

Poslovna filozofija: zasnovana na integritetu, inovacija kao duša

Politika kvaliteta: pedantna, neprestano se poboljšava, pruža kupcima kvalitetne proizvode i zadovoljavajuće usluge, tako da se sistem upravljanja kvalitetom u preduzeću kontinuirano unapređuje.