Quick Coupler

  • Quick Coupler

    Quick Coupler

    Prekidač je ugrađen u kabinu, a sigurnosna igla se može postaviti jednostavnim pritiskom na dugme prekidača u kabini.Stoga je ušteđen problem izlaska iz kabine.Nova tehnologija otvaranja i zatvaranja sigurnosne igle postignuta je upotrebom sistema električnog pogona bagera, a ne hidrauličkog sistema.Stoga se skupi pritisak ulja zamjenjuje električnom energijom, što štedi troškove u proizvodnji.U kabini se automatski zvuk sirene može koristiti da se utvrdi da li je povezana.U slučaju prekida žice, može se osigurati sigurnost ručne konverzije.